Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa nr 12

w Szczecinie

Wymagane dokumenty.

  1. Życiorys zawodowy – CV - umożliwiający kontakt tj. e-mail, numer telefonu lub adres zamieszkania.
  2. List motywacyjny.
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy .
  4. Ewentualne referencje z dotychczasowych miejsc pracy.
  5. Zaświadczenie o niekaralności.
  6. Oferta powinny być opatrzone oświadczeniem: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Szkole Podstawowej nr 12, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1. – zwanego dalej RODO”.

Termin i miejsce składania dokumentów.

  • Oferty (z oznaczeniem stanowiska pracy) należy składać lub przesłać w terminie do dnia 30.06.2019 r. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły lub wysłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Dodatkowe informacje można uzyskać po nr telefonu: 091/ 4609 755 w.107